Isabela Vasiliu-Scraba

Eseist filosof, istoric al filosofiei
Membra al Uniunii Scriitorilor din Romania

ORICE ANEXARE IN PLAN POLITIC A ACESTUI SITE CULTURAL ESTE ABUZIVĂ
Scriitoarea nu a fost niciodată înscrisă în vreun partid politic Nu are simpatii politice nici pentru actualele,nici pentru fostele orientări politice din România.Fișa „Isabelei Vasiliu-Scraba” din Wikipedia.ro (confiscată de un grup cu interese ascunse: IsabelaVS-WIKIPEDIAro19 ) a fost sistematic vandalizată de birocratul MyComp care a îndepărtat din titlurile cărților ei publicate la Slobozia începând cu anul 1992 si informațiile referitoare la studiile ei post universitare de filozofie în Occident (Franța, Belgia si Germania, în 1988, 1990 si 1991) si studiile post-universitare de limbi străine moderne (engl., germ., it., spaniolă) si clasice (greaca veche si latina) în țară, între 1985-1992, precum și informația privitoare la anii universitari 1989-1990 (sem. II) și 1990-1991 (sem.I) când a predat un curs despre Im. Kant la Universitatea din București (vezi Who’s who in Romania 2002, p. 702). Înainte de vandalizarea de către MyComp (administrator al Wikipediei ascuns după mai multe pseudonime, ca „DieselEngineRo” în 10 aprilie 2018 ștergând informația că I. V.-S. „a participat la seminariile private ținute de Anton Dumitriu la domiciliul său”), fișa de prezentare a eseistei Isabela Vasiliu-Scraba a fost tipărită pe hârtie în SUA, în volumele Filozofi români, Memphis, SUA, 2011, pp. 60-62 ; în vol. Eseiști români, Memphis, SUA, 2011, pp. 145-148 ; precum și în vol. Autori români, Memphis, SUA, 2011, pp. 141-143, FisaWikipediaRoIsabelaVasiliuScraba. Fișa nevandalizată a apucat să fie inclusă în 2009 într-o carte a unui universitar clujan, profesor de jurnalism (Ilie Rad, De amicitia. Scrisori trimise de Stefan Fay.1988-2009, Prefata de Irina Petras, Ed. Accent, Cluj-Napoca 2009, p. 363-366). Din anul 2011 MyComp a îndepărtat toate cele 34 de articole (la fișa „G. Liiceanu” sunt trecute 25 de articole, un wikipedist anonim scriind pe 16 ian. 2012 că Isabela Vasiliu-Scraba ar fi o „scriitoare care nu-i place lui LiiceanuMyComp” ; remarcabil este că pe „Internet Movie Database”, G. Liiceanu, trimis de comuniști în Germania capitalistă cu o bursă Humboldt între 1982 și 1984, apare drept „mare anti-comunist”, deși cripto-comunismul său a ieșit la iveală în 2010 când a cenzurat din a doua ediție a Jurnalului portughez ținut de Mircea Eliade tocmai informațiile despre crimele regimului comunist).

Din referințele științifice în care sunt citate scrieri ale eseistei Isabela Vasiliu-Scraba

Flag Counter


Noutati

SCRISOARE DESCHISĂ catre dl Aurelien Demars
La Centenarul Marii Uniri, o privire filozofică asupra istoriei României
Posibilă decriptare a filozofiei lui Nae Ionescu,  sau,  Jocuri conceptuale provocate de Kant
O încercare soteriologică : soluția metafizică naeionesciană
Metafizica ființei în viziunea lui Nae Ionescu
Concepte cheie în metafizica lui Nae Ionescu
Marile spirite sunt cele rebele: Titu Maiorescu
Fake News despre Culianu suspendat în neantul unei noi „forme de remarcare” (Radu Boroianu, 2015)
Cioran și culisele Filocaliei sibiene, sau, Parintele Arsenie Boca, poeta Zorica Lațcu si poetul Nichifor Crainic în colectivul de traducere a Filocaliei românești 
Isabela Vasiliu-Scraba, Cunoașterea-reamintire, cosmogonie și metamorfozele lui Hyperion
ON THE NOUMENAL ATEMPORALITY OF LOVE
L’ESSENCE NOUMENALE DE L’AMOUR

Articole

Un filozof interbelic (Nae Ionescu) și un literat comunist preocupat de îngeri şi vampiri (Andrei Pleșu)
La Centenarul Marii Uniri, o privire filozofică asupra istoriei României
„Contemplația înțelegătoare” a filozofului Nae Ionescu
Posibilă decriptare a filozofiei lui Nae Ionescu,  sau,  Jocuri conceptuale provocate de Kant
O încercare soteriologică : soluția metafizică naeionesciană
Metafizica ființei în viziunea lui Nae Ionescu
Concepte cheie în metafizica lui Nae Ionescu
Marile spirite sunt cele rebele: Titu Maiorescu
Părul lung şi blond al lui I. P. Culianu
Despre G. Liiceanu şi despre plagierea de tip “inadequate paraphrase” la Patapievici
Peregrinările lui Cioran prin textele asceto-mistice ale Filocaliei sibiene
Noica despre arheul istoric întrupat de Mircea Eliade
Misterul needitării OPERELOR COMPLETE ale filozofului Noica
Isabela Vasiliu-Scraba, Cunoașterea-reamintire, cosmogonie și metamorfozele lui Hyperion
Isabela Vasiliu-Scraba, Centenarul nașterii filozofului Octavian Nistor (1917-1993)
Isabela Vasiliu-Scraba, Misterul totalității la două personaje ale romanului Noaptea de Sânziene : Călugărul Anisie (/Arsenie Boca) și filozoful Petre Biriș (/Mircea Vulcănescu)
Isabela Vasiliu-Scraba, Moda „Vintilă Horia” lansată să dovedească o schimbare mai radicală decât s-a petrecut în realitate după 1990
Isabela Vasiliu-Scraba, Triumful parizian al lui Vintilă Horia incită oficialitățile comuniste la difuzarea de minciuni pentru discreditare.
Isabela Vasiliu-Scraba, Vintilă Horia ostracizat, ca și Eliade, din comunism până azi
Isabela Vasiliu-Scraba, Centenar ZORICA LAȚCU (/Maica Teodosia)
Isabela Vasiliu-Scraba: Mircea Vulcănescu prin sita comunistă dinainte și de după 1990
Isabela Vasiliu-Scraba, Despre Faustul lui Nae Ionescu (conferinţă de la Salonul cărţii, Hotel Decebal, Bacău, 28 sept.2012)
Doi străluciți discipoli ai lui Heidegger: Al.  Dragomir și Octavian Vuia
Prelegeri despre Caragiale (Alexandru Dragomir)
«PATAPIE-viciul» (român?)
Eliade și unul dintre turnătorii săi anonimizați
Locuri comune în ce privește neînțelegerea filosofiei platonice : paradigma celui de-al treilea om și prăfuitul fir de păr
Emil Cioran despre Mircea Vulcanescu într-un text cenzurat în post-comunism
"În fond, eu fac o tezã de doctorat la Dumnezeu" (Alexandru Dragomir)
Moartea spirituala în receptarea din tara si visul premonitoriu al lui Mircea Eliade
ABUZ DE IMAGINAȚIE «în strictă perspectivă istorică» despre «prizonieratul» lui Mircea Eliade în istorie
Pelerinaj la Păltinişul lui Noica
Un loc geometric al artei, religiei si filosofiei: Muzeul celor două Iulii Hasdeu (de la Campina)
Românismul lui Mircea Eliade și „teroarea istoriei”
Moartea martirica a Părintelui Arsenie Boca (1910-1989) - un adevăr ascuns la Centenarul sărbătorit la M-rea Brâncoveanu
I can make a perfect nazi out of you within twenty minutes‘
Anul 1983, anul “Mircea Vulcănescu”
“Scăparea prin tangentă” sau: MIRCEA VULCĂNESCU si Constantin Noica
Ceva despre mistica luminii în pictura Părintelui Arsenie Boca
TAINA
MIRCEA VULCANESCU INTR-UN DICTIONAR DE HUMANITAS
Despre lipsa individualizării călăilor sau Despre personajul anchetatoarei din romanul eliadesc Pe strada Mântuleasa
DIN DISCIPOLII NECUNOSCUTI AI LUI HEIDEGGER : Constantin Oprișan
Noica despre viitorul culturii europene
Radu Gyr despre falsificarea istoriei literare la „acrobatul” George Călinescu
„Rinocerizarea” criteriului biografic la un istoric dilematic
SCRISOARE DESCHISĂ catre dl Aurelien Demars
Paradigma „Arsenie Boca-Părăian” din seria Eliade-Culian’ și Noica-Liicean’
Miracolul Bisericii de la Drăgănescu şi o profeţie a Părintelui Arsenie Boca
Vedere în duh şi viziune filozofică, (sau Părintele Arsenie Boca şi Nae Ionescu)
Martirii închisorilor în viziunea lui Mircea Eliade si a Părintelui Arsenie Boca
Cum l-a minimalizat Pleșu, un fals filozof al religiilor, pe Mircea Eliade
POET LA VREMEA LUI AHAB. Poezii incifrate de Mircea (Sandu) Ciobanu și salvatoarea neînțelegere a criticului Marian Popa
Micșorarea lui Eliade si gonflarea lui Culianu odată cu traducerea volumului: Mircea Eliade, Dictionnaire des Religions (Paris, 1990)
Era minciunilor legate de cariera lui I.P.Culianu şi o nouă ipoteză (a lui Ezio Albrile) privitoare la asasinatul politic de la Chicago
Wikipedia.ro confiscată de o mafie cu interese ascunse
De vorba cu Părintele Arsenie Boca în Pangarul de la Cheia
Cioran și culisele Filocaliei sibiene, sau, Parintele Arsenie Boca, poeta Zorica Lațcu si poetul Nichifor Crainic în colectivul de traducere a Filocaliei românești
Cioran, un mistic în lumea filozofiei
"ORICE MARE INTELIGENȚĂ BASCULEAZĂ ÎNTRE RELIGIE ȘI FILOZOFIE" (Petre Țuțea)
Mircea Eliade și brațul lung al Inchiziției comuniste
Olga Greceanu şi Părintele Arsenie Boca
Alexandru Dragomir, Interviu adnotat
O carte premiată sub șocul „sperieturii cu termeni grecești”
Lucian Blaga si fenomenologia
Mircea Vulcănescu si Alexandru Dragomir în Cercul de la Andonache înființat de Noica
Cioran admirând filozofi care au gândit fără să publice și disprețuind căderea post-modernilor dincolo de timp
Filozoful Noica, un marginalizat al culturii comuniste și post-comuniste
O transpunere scenică a baladei MIORIȚA
Mircea Vulcănescu şi alţi cărturari martiri ai temniţelor
La Humanitas doar prospetime de catitatea I-a
Eliade și detractorii lui sau Răfuiala oamenilor de rând cu omul superior
Partea 2, Himera discipolatului de la Păltiniș, pretext de fină ironie din partea lui Noica
O noua interpretare a Parabolei Fiului Risipitor, sau Homo phaenomenon si homo noumenon
Mircea Eliade despre neo-platonismul din arta lui Camilian Demetrescu
La centenarul naşterii poetului Horia Stamatu ciudăţenii post-comuniste
Despre Anton Dumitriu ca interpret al ”Cogito”-ului cartezian
Legile Părintelui Arsenie Boca, legile veacului viitor
Isabela Vasiliu-Scraba despre Rolul scriitorului în formarea spiritualităţii de mâine
Peste Cortina de fier, un dialog între Horia Stamatu si C-tin Noica
Emil Cioran ca profet al adevăratei sfinţenii (a propos de Mircea Vulcanescu)
Al. Dragomir nu este o „invenţie” a lui Liiceanu, fiindcă oamenii mici nu-i pot inventa pe oamenii mari
LA 25 DE ANI DE LA MOARTEA LUI MIRCEA ELIADE SI LA 30 DE ANI DUPĂ MOARTEA DISCIPOLULUI SĂU, INDIANISTUL SERGIU AL-GEORGE
Noica printre oamenii mici şi mari ai culturii noastre la 25 de ani de la moarte
Excluderea lui Noica şi a poeţilor martiri din cultura românească
Un ziarist, o filoloagă si o carte bombă: Cronica geto-dacă de pe Tăblițele de la Sinaia
Noica în cifru “humanist”
Două traduceri trădătoare în cărțile lui Cioran
Ceva despre Școala trăiristă inaugurată de Nae Ionescu
Cioran şi procedeul complementarităţii
Ceva despre lăutărismul lui Pleşu pasionat de Cioran
Vintila Horia exilat
Vintila Horia ca istoric al filozofiei româneşti
C. Noica în cultura colectivistă aşa cum a fost ea percepută de Sorin Lavric
Cât de subversiv putea fi Noica
Mircea Eliade într-o colaborare cu bucluc
Sfârşitul lui Constantin Noica şi sfârşitul comunismului
Batjocorirea Martirilor Neamului în proiectul Mânastirii din Aiud ca anexă a promovării studierii Holocaustului şi a Gulagului
PRECIZĂRI IN ŢARA LUI ELIADE SI CULIANU
Hidra cripto-comunistă contra Vetrei Monahale de la Râpa Robilor
CENTENAR NOICA (1909-1987) Noica si discipolii sai
CENTENAR NOICA (1909-1987) Lista neagra cu carti scrise de Noica
Un hocus-pocus si o cacialma: numirea Institutului de Istoria Religiilor cu numele lui “Ioan Petru Culianu”
Precizari in tara lui Eliade si Culianu
Mircea Eliade, victima predilecta a duplicitatii culturii oficiale din România
Falsul volum IV de Istoria ideilor religioase vandut ca opera a lui Mircea Eliade
Eliade si Culianu în universul minciunii post-decembriste
Lichidarea lui Mircea Eliade prin tertipuri sau Adevarul (cel mai plauzibil) despre viata si opera lui I.P. Culianu
Culianu si rabdarea îngereasca a lui Mircea Eliade
PARABOLA ORBILOR sau PhiloZofia în comunism si post-comunism
DAN CUMPATA – un pictor ce a descoperit secretul tineretii fara de batrânete si al vietii fara de moarte
TOTALITARISMUL si FRICA DE A NU SPUNE DECÂT CE ESTE ÎNGADUIT
IMPRASTIEREA DRACILOR DIN CASA PUSTIE sau Clonarea gândirii pe sablon prin hegemonia ideologicã
Castelul "CELOR DOUA IULII" (2 VII), construit de Hasdeu la Campina
RÃZBOIUL RELIGIOS PERMANENT.Horia Stamatu si Noica
FICTIUNEA UNEI PREVESTIRI. Steinhardt despre MIORITA
Ultima revelatie a filosofului Alexandru Dragomir
Din ungherele democratiei actuale
Un text francez care ne priveste doar pe noi, romanii : Emil Cioran despre Mircea Vulcanescu
Scriitori invizibili
Un cautator de inteleptiune discret : Alexandru Paleologu
O piesã din dramaturgia unui filosof si discursul vulcãnescian asupra spiritualitãtii
NOBLETEA UNEI AVENTURI HERMENEUTICE - Alexandru Dragomir despre cel mai întelept atenian
PASIUNEA PENTRU BANALITÃTI a d-lui Gabriel Liiceanu (Al. Dragomir)
Sopârle "platoniciene", douã diversiuni si o previziune (Alexandru Dragomir despre O SCRISOARE PIERDUTÃ)
Inspiratia angelicã a unui ex-ministru (Andrei Plesu)
Somnambulismul mitologizant al istoricului Lucian Boia
PRINCIPII «ACTUALE» ÎN CRITICA LITERARÃ
Cum se fabricã o carte de succes: «USA INTERZISû
MIRCEA VULCÃNESCU, FILOSOFUL SCOLII SOCIOLOGICE A LUI DIMITRIE GUSTI
Imaginea oficialã asupra filosofiei românesti - Receptarea criticã a lui Mircea Vulcãnescu
PROFESIONISTI AI LECTURII
DON QUIJOTE IN OGLINDIREA CEA FARA DE SFIRSIT A UNEI LUMI DE-A-NDOASELEA

Miscellanea

Camilian Demetrescu despre Vintilă Horia

Virgil Ierunca in dialog cu Vintila Horia

Nae Ionescu – „Creaţiune şi păcat”

Şerban Andronescu - A fost Ioan Petru Culianu „Discipolul lui Mircea Eliade“?

Ulises Gonzales - Macondo sagrado y profano. Presencia del pensamiento antropológico de Mircea Eliade en el mundo de Cien años de soledad.

INTERVIU ALEXANDRU DRAGOMIR partea întâi.
INTERVIU ALEXANDRU DRAGOMIR partea a doua.
INTERVIU ALEXANDRU DRAGOMIR partea a treia.
INTERVIU ALEXANDRU DRAGOMIR partea a patra.
INTERVIU ALEXANDRU DRAGOMIR partea a cincea.
INTERVIU ALEXANDRU DRAGOMIR partea a șasea.
INTERVIU ALEXANDRU DRAGOMIR partea a șaptea.

INTERVIU ALEXANDRU DRAGOMIR - integral
Vintila Horia, Peste inca 100 de ani: tot EMINESCU! in 'Stindardul romanilor', aprilie 1989; vezi si youtube Isabela Vasiliu-Scraba, Despre Vintila Horia, partea I-a la Targul de carte 'Gaudeamus', Bucuresti, nov. 2010

Vintila Horia, Fragmente pt un timp cum nu se poate mai rau. in 'Revista Scriitorilor Romani, Muenchen, nr.15/1978; vezi si youtube Isabela Vasiliu-Scraba, Despre VINTILA HORIA la Sesiunea de Comunicari a Univ. din Alba Iulia, mai 2012

Vintila Horia, Spania si Romania.
in 'Revista Scriitorilor Romani, Muenchen, nr.19/1982; vezi si youtube Isabela Vasiliu-Scraba, Despre Vintila Horia, partea II-a Targ de carte 'Gaudeamus'. nov. 2010

Vintila Horia, Contra naturam.
Prefata la vol.: POEZII DIN INCHISORI, Canada, 1982, editie Zahu Pana; vezi si youtube Isabela Vasiliu-Scraba, despre Vintila Horia, la Univ. '1 dec 1918' Alba Iulia, mai 2012

Mircea Popescu, O mare prezență românească în exil: Mircea Eliade.